Zaproszenie na Memoriał Adolfa Husara-parcourowo-kulowy oraz Puchar Dian i Puchar Seniora - Goleszów 26 maj 2018 r.

 

 

   Koło Łowieckie "Hubertus" Goleszów oraz Komisja Strzelecka BORŁ zapraszają na Memoriał Adolfa Husara oraz Puchar Dian i Puchar Seniora, które odbędą sie w dniu 26 maja 2018 r. na strzelnicy Myśliwskiej w Goleszowie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia na adres: zo.bielskobiala@pzlow.pl do dnia 23.05.2018 r.

Regulamin Zawodów:

 Zakres strzelań:
Łącznie do zdobycia 500 pkt.

 

I. Parcour:

 • trzy osie parcourowe po 25 rzutków łącznie 75 rzutków

Każdy trafiony rzutek punktowany po 4 pkt.

 Łącznie do zdobycia 300 punktów.


II. Kula

 • oś rogacza - 5 strzałów od słupa oraz 5 strzałów z pastorału (obowiązują własne pastorały - dowolne) w tym:

  • 5 strzałów do tarczy lisa na 100 m,

  • 5 strzałów do tarczy rogacza na 100 m.

 •  oś dzika wg. regulaminu strzelań  PZŁ

Łącznie do zdobycia 200 punktów.

Wymogi dodatkowe :

 • zalecane są ochronniki oczu, uszu oraz czapka,

 • na konkurencjach kulowych dopuszcza się myśliwską broń kulową lub kombinowaną zaopatrzoną w optyczne lub mechaniczne przyrządy celownicze

 • każdej grupie na osi parcourowej sędzia pokazuje wszystkie pojedyncze rzutki (możliwe trajektorie)

 • pozycja strzelecka na osi parcourowej dowolna,

 • zawodnik może dokonać wymiany czoków na inną konfigurację tylko podczas przechodzenia między osiami,

 • wszystkie dublety na osi parcourowej są po strzale,

 

Klasyfikacja:

 • Zawody myśliwskie (łączny wynik parcour +kula) max 500 pkt.

 • Puchar Dian (parcour) – max 300 pkt.

 • Puchar Seniora dla zawodników w wieku 50-59 lat (parcour) – max 300 pkt.

 • Puchar Super Seniora dla zawodników powyżej 60 roku życia (parcour) – max. 300 pkt.

 • Parcour

 • Kulowa

 

Nagrody

 • Memoriał Adolfa Husara: puchar za miejsce I-III, medale za miejsca I-III, Dyplomy za miejsca I-VI

 • Puchar Dian: puchar za I miejsce, medale i dyplomy za miejsca I-III,

 • Puchar Seniora: puchar za I miejsce, medale i dyplomy za miejsca I-III,

 • Puchar Super Seniora: puchar za I miejsce, medale i dyplomy za miejsca I-III,

 • Parcour: puchar za I miejsce, Dyplomy za miejsca I-III

 • Kulowa: puchar za I miejsce, Dyplomy za miejsca I-III

 • Konkurs spośród zawodników i sędziów w którym nagrodami będą  zaproszenia na atrakcyjne polowania zbiorowe

 Zawodnik może być oceniany w kilku klasyfikacjach.

 

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy. zo.bielskobiala@pzlow.pl do dnia 23 maja br. 

 

Uwagi dodatkowe:

 • Minimalna ilość uczestników – 30 osób. Informacja o odbyciu zawodów pojawi się na stronie internetowej www.bielsko.pzlow.pl w dniu 24.05.2018.

 • Istnieje możliwość startu zawodnika tylko w konkurencjach parcourowych lub kulowych

 

Wpisowe:

 • Parcour – 100 zł

 • Kula – 30 zł