X Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Bielsku-Białej


   W dniu 15 września 2018 r. odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w którym uczestniczyło 85 z 87 delegatów wybranych w kołach łowieckich oraz spośród członków niestowarzyszonych z kołem łowieckim. Podczas obrad dokonano wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ oraz Członka Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Zastępców Członka Naczelnej Rady Łowieckiej.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów:

  • Kol. Michał Ficek
  • Kol. Michał Jordan
  • Kol. Wojciech Kuczyński
  • Kol. Rafał Malec
  • Kol. Piotr Olesiak

Członek Naczelnej Rady Łowieckiej

  • Kol. Rafał Malec

Zastępcy Członka Naczelnej Rady Łowickiej

  • Kol. Wojciech Kuczyński
  • Kol. Piotr Olesiak