Myśliwi z Europy zawitali do Warszawy


  Walka z afrykańskim pomorem świń i zmiany w prawie  łowieckim były głównymi tematami spotkania przedstawicieli największych organizacji łowieckich w Europie.  Spotkanie odbyło się w sobotę, 25 sierpnia, z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego.
   Do Warszawy, na zaproszenie PZŁ, przyjechali szefowie oraz przedstawiciele związków łowieckich Europy. W tym bezprecedensowym spotkaniu wzięli udział m.in. Tamas Marghescu, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC), Ludwig Willnegger, Sekretarz Generalny Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) oraz przedstawiciele europejskich związków łowieckich z Czech, Słowacji, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Niemiec.
Podczas spotkania poruszono wiele tematów istotnych dla Polski i Europy, w tym:

  • zmiany w prawie łowieckim, które weszły w życie 22 marca 2018 r. Wprowadzona przez polski rząd nowelizacja prawa wywołała ogólnopolskie, ale również ogólnoeuropejskie poruszenie. Uczestnicy zgodzili się, że wprowadzone prawo łowieckie jest jednym z najbardziej restrykcyjnych nie tylko w Europie, ale i na świecie.
  • omówiono sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Przedstawiono pierwsze przypadki zachorowań świń i dzików, zakresy występowania choroby, a także przewidywane wektory jej rozprzestrzeniania się. Szeroko omówiono zasady bioasekuracji. Temat ASF był ważny dla Niemiec, Czech i Słowacji. Kraje te prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania prewencyjne (Niemcy, Słowacja) oraz starają się poradzić sobie z już powstałymi ogniskami choroby (Czechy).
  • zwrócono uwagę na potrzebę wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy związkami łowieckimi krajów Europy, ale także konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do dotarcia do najbardziej decyzyjnych urzędników państwowych i europejskich.
  • omówiono źródła oraz metody działania organizacji antyłowieckich, których istotnym celem jest zbiórka jak największej ilości dotacji.

   Współpraca pomiędzy organizacjami łowieckimi jest gwarantem zachowania integralności europejskiego łowiectwa. Wspólnie jesteśmy w stanie przeciwstawić się coraz bardziej agresywnym ruchom antyłowieckim oraz wypracować korzystne rozwiązania prawne. Zdecydowano o zawiązaniu grupy roboczej, której celem będzie wymiana informacji i doświadczeń w najważniejszych kwestiach najważniejszych.