Myśliwi na spotkaniu z ministrem rolnictwa

 

   24 sierpnia na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyła się narada łowczych okręgowych z całej Polski i Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z przedstawicielami administracji publicznej. Spotkanie odbyło się przy współudziale środowisk naukowych oraz przedstawicieli Lasów Państwowych, służb weterynarii i ośrodków rolniczych.
   W naradzie uczestniczyli łowczowie okręgowi z całej Polski. Zarząd Główny PZŁ reprezentowany był przez Piotra Jenocha – Łowczego Krajowego oraz Wandę Olech – członka Zarządu Głównego PZŁ. Po stronie administracji publicznej udział w naradzie wzięli udział  posłowie na Sejm RP: Piotr Olszówka, Rafał Weber, Zbigniew Chmielowiec, Edward Siarka, Jerzy Materna, Bartosz Jóźwiak, senatorowie: Józef Zając, Zdzisław Pupa i Łuczak Maciej. Naradę zaszczycił swoją obecnością również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Resort środowiska reprezentowany był przez Jacka Sagana – Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Lasy Państwowe były reprezentowane przez Bogusława Piątka – Zastępcę Dyrektora Generalnego LP. Weterynarię reprezentował Paweł Niemczuk – Główny Lekarzem Weterynarii w Polsce. Ponadto udział w naradzie wzięli m.in. : Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Jerzy Sądel – Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Lublinie, Andrzej Matysiak - Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Radomiu, Jerzy Borcz – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Marek Pawłowski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie, Bogdan Konopka – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  
   Podczas spotkania Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreślił istotną rolę myśliwych w zwalczaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz omówił problemy wdrażania bioasekuracji wśród rolników. Przedstawiono również plany resortu w zakresie dalszych działań, które będą realizowane dzięki niewykorzystaniu rezerwy finansowej przeznaczonej na budowę płotu na wschodniej granicy kraju.
   Resortowi rolnictwa zależy na intensyfikacji działań związanych ze znacznym ograniczeniem populacji dzików,  na terenie całego kraju. Według ministra jest to konieczne, ponieważ wirus może przesunąć się w kierunku zachodniej granicy, gdzie skoncentrowana jest produkcja trzody chlewnej. Podkreślano, że bez udziału myśliwych redukcja dzików nie będzie możliwa. Łowczy Krajowy Piotr Jenoch odniósł się do wystąpienia ministra oraz przedstawił aktualne dane – w poprzednim sezonie łowieckim myśliwi odstrzelili ponad 308 tys. dzików natomiast w bieżącym do odstrzału przewidziano ponad 182 tys. dzików. Tylko w czterech pierwszych miesiącach wykonano 50 procent zaplanowanego odstrzału. Potwierdzeniem zaangażowania myśliwych jest także liczba wyjść w teren, których było w tym sezonie aż 1,2 mln. Minister Ardanowski przyznał, że liczy na dalszą współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim i jest otwarty na propozycje, zarówno finansowe jak i legislacyjne, które pozwolą zintensyfikować odstrzał dzików.
   Na naradę zaproszono również znakomitych prelegentów, którzy przedstawili prezentacje merytoryczne dotyczące tematów związanych z łowiectwem.  Wśród nich byli: dr Andrzej G. Kruszewicz – Hipokryzja w naszych relacjach ze zwierzętami, Jerzy Sądel (Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Lublinie) – Rola OHZ-ów w łowiectwie , dr hab. Andrzej Tomek prof. UR (UP w Poznaniu) – Możliwa rola łowiectwa i myślistwa w XXI wieku oraz  Roman Miller – Dziczyzna na rynku polskim.
   Spotkanie z udziałem parlamentarzystów, strony rządowej i samorządowej pozwoliło na konstruktywną wymianę poglądów i omówienie problemów przy wykonywaniu naszych działań. Znamienny i optymistyczny był fakt, że wszyscy goście w swoich wystąpieniach podkreślali wielką rolę jaką pełnią myśliwi w sytuacjach związanych z zagrożeniem jaki niesie wirus ASF.