Kurs weterynaryjny - ziemia wadowicka

   Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej informuje, iż w dniach 12-13 września br. o godz. 16.00 w OSP Leńcze organizowany jest kurs weterynaryjny(zgodnie z przepisami Rozporządzenia WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego) dla myśliwych ziemi wadowickiej.
   Sugerujemy aby w kursie wzięli udział przede wszystkim członkowie niżej wymienionych kół łowieckich w których liczba kolegów przeszkolonych z tego zakresu jest niewielka:

  • Mewa Brzeźnica
  • Hubert Ryczów
  • Jarząbek Kalwaria
  • Bażant Wadowice
  • Knieja Wadowice
  • Rogacz Andrychów
  • Myśliwiec Lanckorona


   Niezależnie od powyższego zapraszamy kolegów niestowarzyszonych oraz członków pozostałych kół łowieckich.
Opłata za kurs wynosić będzie 35 złotych od osoby (płatne przelewem po wystawieniu faktury).

   W roku bieżącym przewidujemy jeszcze organizację 3 kursów na terenie ziemi żywieckiej, bielskiej i cieszyńskiej.