Informacja Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie - badania lekarskie

   Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie w związku z obowiązkiem nałożonym przepisem art. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2018 r. poz. 651) na osoby posiadające pozwolenie na broń palną w celu łowieckim tj. obowiązku przekładania raz na 5 lat właściwemu organowi Policji orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego stwierdzających, że nie należą one do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r. poz. 1839 ze zm.) i potwierdzających możliwość dysponowania bronią, informuje, że osoby, które posiadały pozwolenie na broń wydane przed nowelizacją ustawy o broni i amunicji, będą zobowiązane do przedłożenia stosownych orzeczeń po 5 latach od dnia wejścia w życie przepisu, tj.

pomiędzy 2 stycznia 2023, a 1 kwietnia 2023 r.