Aktualności

2017-08-08 09:50:59 Zawody Okręgowe - Goleszów 2017


  W dniu 5 sierpnia na strzelnicy myśliwskiej w Goleszowie odbyły się Zawody Okręgowe Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego w Sześcioboju Myśliwskim.

więcej...
2017-08-04 13:21:20 Zmiany w Rocznych Planach Łowieckich i Wieloletnich Łowieckich Planach Hodowlanych

   W dniu 3 sierpnia br. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów hodowlanych oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, natomiast zmiany w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do planów łowieckich począwszy od roku gospodarczego 2018/2019.

więcej...
2017-08-04 13:15:28 Zmiana okresów polowań na zwierzęta łowne

    W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

więcej...
2017-08-04 13:14:41 Nokto i Termowizja dopuszczona do polowań na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF

   Minister Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF.

więcej...
2017-08-04 13:10:58 Szakal złocisty na liście gatunków łownych

   W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie  w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dokument wprowadza na listę gatunków łownych Szakala złocistego (Canis aureus) - z okresem polowań od 1 sierpnia do końca lutego a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew  lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok. UWAGA: odstrzał szakali złocistych rozpoczyna się od 1 sierpnia 2019r.

 

więcej...
2017-07-31 14:55:58 Zawody Rejonowe - Brzeszcze 2017


    W dniu 29 lipca na strzelnicy myśliwskiej w Brzeszczach odbyły się zawody w skróconym 6-boju myśliwskim (50%) będące eliminacją do Zawodów Okręgowych.

więcej...
2017-07-28 15:11:13 Warsztaty dla psów tropiących - Lipowa 5-6 sierpień 2017 r.

 

   Komisja Kynologiczna BORŁ, Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego oraz Komisja Szkoleniowa ZKwP Oddział Bielsko-Biała zapraszają na warsztaty dla psów tropiących, które odbędą się w dniach 5-6 sierpnia br.

więcej...
2017-07-28 15:03:51 VII Puchar Krzysztofa i Beaty

 

  W dniu 23 lipca na strzelnicy myśliwskiej w Goleszowie odbyły się zawody parcourowe o "Puchar Krzysztofa i Beaty.

więcej...
2017-07-28 14:47:25 Wycena medalowa - czerwiec 2017


    W dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej odbyła się wycena medalowa trofeów.

więcej...
2017-07-27 14:31:58 Darz Bór - Dasz Krew


    W związku z ostatnio otrzymywanymi informacjami o zwiększonej liczbie wypadków samochodowych i zbyt małym zapasie krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza Ogólnopolską Akcję noszącą tytuł "Darz Bór - Dasz Krew". Będzie ona trwała od 26 lipca do 31 sierpnia 2017 r.

więcej...