Podbeskidzka kynologia

   Prekursorem kynologii łowieckiej na Podbeskidziu jest zasłużony nemrod i niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie Erwin Dembiniok.

   Ten znawca i miłośnik psów myśliwskich, międzynarodowy sędzia eksterieru i prac polowych. potrafił swoją pasję rozpowszechnić w praktyce poprzez organizowanie szkoleń dla właścicieli myśliwskich psów rodowodowych oraz prób polowych i konkursów pracy.

   Pierwsze tego typu imprezy odbywały się niezmiennie na administrowanym przez ówczesny Zarząd Wojewódzki PZŁ Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze.

   Próby polowe młodych psów do 24 miesiąca życia i konkursy pracy wyżłów oraz psów myśliwskich małych ras zdobywały coraz liczniejszych zwolenników.

   Zaawansowany wiek Erwina Dembinioka zmusił go do ograniczenia aktywności i przekazania steru kynologii łowieckiej nowo powołanej Komisji Kynologicznej pod kierownictwem Stefana Fajfera, który przewodniczy jej do dnia dzisiejszego.

   Przekazanie tych obowiązków zbiegło się ze zmianą struktur administracji państwowej i Polskiego Związku Łowieckiego. Powstał Beskidzki Okręg Łowiecki. Od tej pory przyjęto zasadę organizowania imprez kynologicznych na bazie łowisk wybranych Kół Łowieckich, a dalej do nawiązania współpracy i współdziałania z Komisjami Kynologicznymi okręgów katowickiego i częstochowskiego.

   Przyjęto zasadę naprzemiennego organizowania, w cyklu trzyletnim, imprez kynologicznych na terenie ww. okręgów partycypując w ich finansowaniu.

   Zwiększenie środków finansowych dla poszczególnych imprez spowodowało wyraźny wzrost ich atrakcyjności, co stało się magnesem przyciągającym uczestników ze znacznego obszaru kraju.

   Harmonijne współdziałanie z Komisjami Kynologicznymi Katowic i Częstochowy dało asumpt do rozszerzenia rodzaju imprez i ustaleń specjalizacji okręgów według własnych wymogów. W efekcie tych ustaleń Okręgu Beskidzkiego pozostały: próby polowe młodych psów, konkursy pracy wyżłów i psów małych ras, konkursy tropowców i posokowców

 1996-1999

1996 - próby polowe - łowisko OHZ Zator

1996 - konkursy pracy - łowisko OHZ Zator

1997 - próby polowe - łowisko OHZ Zator

1997 - konkursy pracy - łowisko OHZ Zator

1998 - próby polowe - łowisko KŁ "Orzeł" w Osieku

1998 - konkursy pracy - łowisko KŁ "Żubr" w Pszczynie

1999 - próby polowe - łowisko OHZ Zator

1999 - konkursy pracy - łowisko KŁ "Knieja" w Zabrzegu

 Na przestrzeni tego okresu w próbach i konkursach pracy wzięły udział 93 psy rodowodowe, uzyskując 59 dyplomów dających przepustkę do hodowli licencjonowanej i tytułu użytkowego psa myśliwskiego.

 

2000-2004

2000 - regionalne konkursy pracy - łowisko KŁ "Żbik" w Dankowicach

2001 - próby polowe - łowisko KŁ "Ryś" w Brzeszczach

2001 - regionalne konkursy pracy - łowisko Hucisko k. Częstochowy

2002 - próby polowe - łowisko KŁ "Bażant" w Bestwinie

2002 - regionalne konkursy pracy - łowisko KŁ "Żubr" w Pszczynie

2003 - próby polowe - łowisko KŁ "Knieja" w Zabrzegu

2003 - regionalne konkursy pracy - łowisko KŁ "Żbik" w Dankowicach

2004 - próby polowe - łowisko KŁ "Szarak" w Gierałtowicach

2004 - regionalne konkursy pracy - łowisko Kleśnika k. Częstochowy

 

    Organizowanie imprez kynologicznych na bazie kół łowieckich spotkało się z przychylnością zarówno zarządów tych kół, jak i myśliwych. Imprezy odbywały się w starannie przygotowanej oprawie organizacyjnej i ceremoniale łowieckim.

   Rok 2005 był znamiennym dla beskidzkiej kynologii, zwiększono bowiem ilość członków komisji  5 do 15 osób, poszerzając obszar i jakość jej działania.

   Poza konkursami pracy i próbami polowymi zaczęto organizować konkursy pracy posokowców i tropowców, co przez myśliwych polujących na zwierzynę grubą zostało przyjęte z zadowoleniem.

 

2005-2015

2005 - krajowe konkursy pracy wyżłów wszechstronnych i wielostronnych oraz psów myśliwskich małych ras na terenie łowisk:  KŁ "Knieja" Wadowice, KŁ "Orzeł" Osiek i KŁ "Szarak" Gierałtowice;

2006 - Próby polowe - łowisko KŁ "Cyranka" Oświęcim;

2006 - I Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców - łowisko KŁ "Knieja" Zabrzeg

2007 - Próby polowe - łowisko KŁ "Knieja" Pisarzowice;

2007 - II Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców - łowisko KŁ "Knieja" Zabrzeg

2008 - III Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców - łowisko KŁ "Ryś" Brzeszcze

2008 - Próby polowe - łowisko KŁ "Żbik" Dankowice;

2009 - próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras - łowisko KŁ "Żbik" Dankowice;

2009 - IV Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców - łowisko KŁ "Knieja" Zabrzeg;

2010 - próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras - łowisko KŁ "Knieja" Pisarzowice;

2010 - V Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców - łowisko KŁ "Knieja" Zabrzeg;

2011 - regionalne konkursy pracy wyżłów wielostronnych - łowisko KŁ "Ryś" Brzeszcze;

2011 - VI Beskidzki Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców - łowisko KŁ "Cietrzew" Pewel Ślemieńska;

2012 - próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras  - łowisko KŁ "Orzeł" Osiek;

2012 - krajowe konkursy pracy tropowców - łowisko KŁ "Cietrzew" Pewel Ślemieńska oraz KŁ "Jeleń" Sopotnia Wielka;

2012 - regionalne konkursy pracy posokowców - łowisko KŁ "Groń" Żywiec;

2013 - krajowe konkursy pracy tropowców - łowisko KŁ "Cietrzew" Pewel Ślemieńska oraz KŁ "Jeleń" Sopotnia Wielka;

2013 - regionalne konkursy pracy posokowców - łowisko KŁ "Groń" Żywiec;

2013 - Międzynarodowe Konkursy Wyżłów Wielostronnych - łowisko KŁ "Orzeł" Osiek;

2014 - Międzynarodowe Konkursy Pracy Posokowców - łowisko KŁ "Groń" Żywiec oraz KŁ "Cietrzew" Pewel Ślemieńska;

2014 - regionalny konkursy pracy tropowców - łowisko KŁ "Cietrzew" Pewel Ślemieńska oraz KŁ "Jeleń" Sopotnia Wielka;

2014 - Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras - łowisko KŁ "Szarak" Gierałtowice.


 fot. Michał Kucharczyk

   Wszystkie imprezy kynologiczne organizowane po roku 2005 wyróżniały się starannością organizacyjną i obfitowały w regionalne akcenty kultury beskidzkiej.

   Poza polowymi imprezami kynologicznymi Komisja Kynologiczna Okręgowej Rady Łowieckiej realizuje zadania w zakresie propagowania wiedzy o myśliwskich psach użytkowych, szkolenia menerów prowadzących psy na próbach i konkursach pracy, pomocy kołom łowieckim i myśliwym w nabywaniu psów rodowodowych, prowadzenie bieżącej statystyki psów myśliwskich rodowodowych i bez rodowodu, będących w posiadaniu myśliwych kół łowieckich oraz szkolenia programowego kandydatów do PZŁ.

   Znaczny liczebnie skład komisji i zróżnicowane kwalifikacje jej członków pozwalają podołać wymogom organizacyjnym imprez kynologicznych do rangi międzynarodowej włącznie, co w pełni potwierdza dotychczasowa praktyka oraz opinie obserwatorów, uczestników i sędziów kynologicznych pracy polowej.

   Uczestnicy spoza Podbeskidzia oraz z Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji wywożą z naszego okręgu pozytywne wrażenia i coraz Liczniej uczestniczą w naszych przedsięwzięciach.