Komisje problemowe

W okresie od 15.09.2015 do 27.10.2018 w ramach Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej działało 7 Komisji Problemowych: