Łowiectwo


>>Łowiectwo - między naturą, kulturą i praktyką<<

 

 

Antoni Adamski

 

Za pierwsze zaszczytne prawo i obowiązek każdego myśliwego uważa bezpośredni udział w urządzaniu łowisk, sprzyjającynbytowaniu zwierzyny i prawidłowej gospodarce łowieckiej.

    Urodził się 21 marca 1926 roku. W czasie wojny brał udział w konspiracji niepodległościowej Armii Krajowej. W latach 1948-1952 odbył  na Uniwersytecie Jagielońskim studia, w zakresie nauk filozoficznych i socjologicznych.
   Po kilku sezonach przygotowań w 1961 roku wstąpił  do Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego „Jeleń” w Kętach i nadal jest jego członkiem. W latach 1963-1974 i 1981-1983 pełnił w swoim kole funkcję sekretarza, a w latach 1974-1981 był członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 1983-2000 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Koła, a obecnie jest prezesem honorowym. Od 1997 roku należy także do Koła Łowieckiego „Orzeł” w Osieku, jako członek honorowy.
   W latach 1966-1976 był członkiem Komisji Promocji i Kultury Łowieckiej - Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Krakowie, a w latach 1969-1976 również członkiem Komisji Szkoleniowej. W latach 1969-1990 pełnił funkcję przewodniczącego kompletu orzekającego Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego w Krakowie, a w okresie 1986-1990 był także  przewodniczącym kompletu orzekającego Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego w Bielsku-Białej. W latach 1986-1990 był równocześnie zastępcą członka Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Bielsku-Białej, a w latach 1990-2000 sprawował funkcję prezesa Wojewódzkiej, a później Beskidzkiej Rady Łowieckiej.
   Od 1990 do 1995 roku pełnił funkcję viceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, a do rezygnacji z tego stanowiska w roku 2005 był jej członkiem.  W latach 2000-2005 był też członkiem Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Katowicach.
   W grudniu 1990 roku na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów przedstawił pierwszy oficjalny wniosek o ustanowienie obecnego godła Polskiego Związku Łowieckiego, który został przez Zjazd przyjęty.

 

   W swojej działalności organizacyjnej za wartości szczególnie ważne uważa: aktywne działanie na rzecz ochrony przyrody, zachowanie i wzbogacanie kultury łowieckiej oraz pozytywną prezentację łowiectwa w środowisku społecznym.
   Za działalność na niwie łowieckiej otrzymał: Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej (1966), Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej (1973), Złoty Medal Zasługi Łowieckiej (1985), „Złom” (1993), Medal  Św. Huberta (1998), Medal za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego (1988), Złoty Medal z Laurem za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego (1998), Kordelas Leśnika Polskiego.
   15 grudnia 2000 roku XX Krajowy Zjazd Delegatów nadał mu tytuł Członka Honorowego Polskiego Związku Łowieckiego.